اقدامات آتی کره شمالی به تحرکات آمریکا بستگی دارد

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 8:50

رهبر کره شمالی اعلام کرده که رفتارهای آمریکا را زیر نظر خواهد داشت و بر اساس آن در رابطه با اقدامات آتی تصمیم خواهد گرفت. او در ادامه افزود که بایستی آزمایش‌های موشکی بیشتری با هدف شلیک به اقیانوس آرام انجام شود. او این آزمایش‌های موشکی را اولین گام در عملیات نظامی در اقیانوس آرام توصیف کرد، که می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات نظامی در جزیره “گوام” باشد.

آخرین مطالب