چهارشنبه: آیا یورو دارایی امن و حافظ ارزش محسوب می شود؟

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 8:44

در معاملات روز سه‌شنبهسه شنبه، بازار بسیار نوسانی را شاهد بودیم، به‌طوری‌کهبه طوریکه دلار آمریکا به پایین‌ترینپایین ترین سطح قیمتی سه ماه اخیر در برابر ین ژاپن سقوط کرد و در برابر یورو هم به کف قیمتی دوسالهبیش از دو ساله رسید. این نوسانات شدید در معاملات دیروز آمریکا هم ادامه داشت، به‌طوری‌کهبه طوریکه USDJPY تمامی افت‌هایافت های اخیر را جبران کرد و به بالای ۱۰۹٫۵۰ بازگشت. اما EURUSD توانست رشدهایرشد های خود را حفظ کند و در اطراف ۱٫۲۰ دلار روز را به پایان برساند.
یورو برای اولین بار است که از ژانویه سال ۲۰۱۵ در بالای ۱٫۲۰ دلار معامله می‌شدمی شد و همچنان یکی از ارزهایارز های حافظ ارزش مطلوب بازار است. یورو همیشه ارز حافظ ارزش نبوده است و در بیشتر مواقع به‌عنوانبه عنوان ارز ریسکی محسوب می‌شدمی شد. بااین‌حالبا این حال، دیدگاه مثبت بانک مرکزی اروپا نسبت به آینده اقتصادی ناحیه یورو و همچنین چشم‌اندازچشم انداز سیاست‌هایسیاست های انقباضی پولی موجب شده تا یورو جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذارانسرمایه گذاران داشته باشد.
در گزارش دیروز به‌احتمالبه احتمال رسیدن EURUSD به ۱٫۲۲ دلار و حتی ۱٫۲۵ دلار اشاره شد. جفت ارز کمتر از نصف رالی نزولی شروع‌شدهشروع شده از ۱٫۶۰۳۸ (سال ۲۰۰۸) تا کف قیمتی ۱٫۰۳۵۲ را طی کرده است. میانگین پنج‌سالهپنج ساله نرخ برابری تقریباًتقریبا ۱٫۲۱ دلار است و این یعنی بانک مرکزی اروپا خیلی نگران سطوح فعلی جفت ارز نیست. اگر EURUSD به زیر ۱٫۱۹۵۰ سقوط کند، انتظار می‌رودمی رود که خریداران وارد بازار شوند. امروز شاخص‌هایشاخص های تورمی آلمان و شاخص اطمینان ناحیه یورو منتشر خواهند شد.