سقوط USDCHF به محدوده ۰٫۹۴۵۰

سه شنبه 7 شهریور 1396 - 13:30

با توجه به نمودار چهارساعته جفت ارز ملاحظه می‌شود که USDCHF بعد از شکست کف قیمتی دامنه نوسانی ۰٫۹۷۵۰-۰٫۹۶۰۰، به‌اندازه کل ارتفاع دامنه یا ۱۵۰ پیپ (سطح میانی ۰٫۹۴۵۰) از نقطه شکست فاصله گرفته است. عبور به زیر کف قیمتی ۲۱ ژوئیه (نرخ ۰٫۹۴۳۸)، مسیر نزولی جفت ارز را تا سطح میانی ۰٫۹۲۵۰ هموار می‌کند، که نرخ رند ۰٫۹۴۰۰ حمایت اول، سطح میانی ۰٫۹۳۵۰ حمایت دوم و نرخ رند ۰٫۹۳۰۰ حمایت اصلی خواهند بود. در غیر این صورت بازار می‌تواند ابتدا به سمت نرخ رند ۰٫۹۵۰۰ بازگردد.

.

نمودار چهارساعته دلار آمریکا و فرانک سوئیس

آخرین مطالب