سقوط شاخص دلار آمریکا به محدوده ۹۲ واحدی

سه شنبه 7 شهریور 1396 - 11:44

روز دوشنبه اشاره‌شده بود که شاخص دلار آمریکا می‌تواند بعد از شکست حمایت ۹۲٫۳۵ به محدوده ۹۲ سقوط کند. با توجه به نمودار چهارساعته مشاهده می‌شود که شاخص دلار بعد از شکست کف قیمتی دامنه نوسان ۹۲٫۸۷-۹۴٫۰۰، حرکات نزولی آغازشده از ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ را ادامه داده و در حال حاضر با نرخ رند ۹۲٫۰۰ درگیر است. در صورت ادامه حرکات نزولی حمایت اول بازار کف قیمتی ۳ مارس ۲۰۱۶ در ۹۱٫۸۰ و حمایت اصلی سطح میانی ۹۱٫۵۰ خواهد بود. در غیر این صورت حرکات اصلاحی شاخص دلار می‌تواند تا مقاومت اول ۹۲٫۳۵ و مقاومت اصلی ۹۲٫۵۰ ادامه یابند.

.

نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا

آخرین مطالب