جفت ارز AUDJPY همچنان در اطراف اصلاح ۳۸٫۲ درصدی نوسان می کند

دوشنبه 6 شهریور 1396 - 10:31

با توجه به نمودار چهارساعته AUDJPY، مشاهده می‌شود که حرکت اصلاحی نرخ برابری تا سطح ۵۰ درصد فیبوناچی ادامه یافته و سپس وارد فاز خنثی‌شده است. اخیراً جفت ارز در دامنه نوسانی ۸۶-۸۷ گیرکرده است. در حال حاضر جفت ارز با سطح میانی ۸۶٫۵۰ (اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی) درگیر است. عبور به زیر نرخ ۸۶٫۵۰ و ادامه حرکات نزولی می‌تواند بازار را تا حمایت اول در کف دامنه نوسانی (نرخ ۸۶) و حمایت اصلی اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی (منطبق با سطح میانی ۸۵٫۵۰) برساند. در غیر این صورت، مقاومت اول نرخ رند ۸۷ خواهد بود که با سقف دامنه نوسانی انطباق دارد. مقاومت اصلی نیز اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی است که با اوج قیمتی ۱۷ اوت (۸۷٫۵۰) انطباق دارد. بر همین اساس تا زمانی که مستطیل آبی‌رنگ شکسته نشده، حرف زدن در رابطه با روند بازار کار سختی خواهد بود. هرچند که بازهم بعد از شکست مستطیل، فضا برای حرکات صعودی یا نزولی محدود خواهد بود.

.

نمودار چهارساعته دلار استرالیا و ین ژاپن

آخرین مطالب