دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه 6 شهریور 1396 - 10:10

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۴ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۲ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۱۵ و سپس ۴۶٫۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۸٫۹
۴۸٫۵
۴۸٫۲
——
۴۷٫۴
۴۷٫۱۵
۴۶٫۹

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶