بدبینی بازار نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر

جمعه 3 شهریور 1396 - 19:09

بعد از سخنرانی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا و عدم اشاره به سیاست‌های پولی، انتظارات نرخ بهره‌ای بازار تضعیف شد. بر اساس آخرین قیمت‌گذاری وجوه آتی فدرال رزرو آمریکا، شانس افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر به ۳۵٫۸ درصد کاهش یافت، که درنتیجه دلار آمریکا به‌شدت در برابر رقبا تضعیف شد.

.

انتظارات نرخ بهره ای بازار برای ماه دسامبر