پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنجشنبه 2 شهریور 1396 - 10:36

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۹ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۲ و سپس ۴۶٫۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۹٫۶۵
۴۹٫۳
۴۸٫۹
——
۴۷٫۶
۴۷٫۲
۴۶٫۹

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶