عبور EURGBP به بالای ۰٫۹۲

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 13:32

با توجه به نمودار چهارساعته جفت ارز ملاحظه می‌شود که EURGBP از روز ۲۷ ژوئیه تاکنون داخل کانال صعودی در حال معامله است. در جلسه معاملاتی امروز، بازار در ادامه حرکات صعودی بعد از شکست نرخ رند ۰٫۹۲۰۰ به سقف کانال صعودی رسیده است. شکست قطعی کانال، مسیر صعودی جفت ارز را تا سطح میانی ۰٫۹۲۵۰ هموار خواهد کرد، که نرخ ۰٫۹۲۳۸ (اوج قیمتی ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹) نیز دراین‌بین قرارگرفته است. در غیر این صورت نرخ رند ۰٫۹۲۰۰ حمایت اول، نرخ ۰٫۹۱۴۵ (منطبق با سطح میانی ۰٫۹۱۵۰) حمایت دوم و کف قیمتی کانال حمایت اصلی خواهند بود.

.

نمودار چهارساعته یورو و پوند