چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 10:10

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۲ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۶٫۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۸٫۹
۴۸٫۵
۴۸٫۲
——
۴۷٫۲
۴۶٫۹
۴۶٫۶

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶