شاخص دلار آمریکا در کف کانال صعودی نوسان می کند

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 15:10

با توجه به نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا ملاحظه می‌شود که حرکات نزولی شاخص از سوی ۹۲٫۳۵ (کف قیمتی ۲ اوت) محدودشده و اخیراً شاخص داخل کانال صعودی در حال معامله است. روز جمعه، اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی در قالب مقاومت ظاهرشده و قیمت را به کف کانال رسانده است. ادامه حرکات صعودی و عبور به بالای اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی، مسیر صعودی بازار تا اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی (منطبق با سقف کانال صعودی) هموار خواهد کرد، که نرخ ۹۳٫۷۵ مقاومت اول و نرخ رند ۹۴٫۰۰ مقاومت اصلی خواهند بود. در غیر این صورت قیمت می‌تواند مجدداً به کف کانال بازگردد. شکست کف کانال و عبور به زیر حمایت ۹۳٫۲۵، می‌تواند بازار را ابتدا به نرخ رند ۹۳٫۰۰ و درنهایت به سطح میانی ۹۲٫۵۰ برساند.

.

نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا

آخرین مطالب