آیا پین بار صعودی GBPUSD عمل خواهد کرد؟

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 13:48

با توجه به نمودار چهارساعته جفت ارز ملاحظه می‌شود که GBPUSD از روز ۱۵ اوت تاکنون، بین سطوح ۱٫۲۹۰۹-۱٫۲۸۵۰ گیر افتاده است. شکست هر یک از سطوح مسیر بعدی بازار را مشخص می‌کند. در جلسه معاملاتی امروز، بازار بعد از برخورد به خط روند صعودی بلندمدت (منطبق با سطح میانی ۱٫۲۸۵۰) تقویت‌شده و الگوی کندل پین بار صعودی ضعیفی تشکیل داده است. در صورت واکنش جفت ارز به پین بار صعودی، نرخ برابری می‌تواند به نرخ ۱٫۲۹۰۹ برسد. در صورت شکست سطح ۱٫۲۹۰۹، سطح میانی ۱٫۲۹۵۰ هدف نهایی بازار خواهد بود. در غیران صورت جفت ارز می‌تواند مجدداً به سطح میانی ۱٫۲۸۵۰ بازگردد، که انطباق خوبی با خط روند صعودی دارد. ادامه حرکات نزولی و شکست سطوح اشاره‌شده، می‌تواند نرخ برابری را ابتدا به کف قیمتی  ۱ ژوئن (نرخ ۱٫۲۸۳۰)، سپس نرخ ۱٫۲۸۱۲ (کف قیمتی ۱۲ ژوئیه) و درنهایت به نرخ رند ۱٫۲۸۰۰ برساند. در غیر این صورت بازار می‌تواند مجدداً به سمت نرخ ۱٫۲۹۰۹ بازگردد.

.

نمودار چهارساعته پوند و دلار آمریکا

آخرین مطالب