جفت ارز EURGBP در محدوده ۴۵ پیپی گیر افتاده است

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 12:55

با توجه به نمودار چهارساعته EURGBP، مشاهده می‌شود که نرخ برابری اخیراً در داخل کانال صعودی معامله می‌شود. اما سطح قیمتی ۰٫۹۱۴۵ مقاومت قوی بوده است. به‌طوری‌که جفت ارز در سه بار برخورد اخیر به محدوده ۰٫۹۱ سقوط کرده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد جفت ارز حرکات نزولی خود را تا نرخ رند ۰٫۹۱ ادامه دهد، که با کف کانال صعودی انطباق دارد. عبور به زیر این سطح مسیر بازار را تا حمایت اصلی ۰٫۹۰ هموار خواهد کرد، که با اوج قیمتی ۲ نوامبر ۲۰۱۶ در ۰٫۹۰۴۸ انطباق دارد. در غیر این صورت، مقاومت اول همچنان ۰٫۹۱۴۵ و مقاومت اصلی نرخ رند ۹۲ خواهد بود. روند کوتاه‌مدت نرخ برابری خنثی است.

.

نمودار چهارساعته یورو و پوند انگلستان

آخرین مطالب