دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 10:13

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۷۹ با تیک پروفیت اول ۴۹٫۱۵ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۴ و سپس ۴۶٫۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۵۰٫۲
۴۹٫۶
۴۹٫۱۵
——
۴۷٫۷۹
۴۷٫۴
۴۶٫۸۵

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶