آیا نفت به سمت ۴۵٫۵۰ دلار نشانه رفته است؟

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 12:43

با توجه به نمودار چهارساعته نفت خام سبک (WTI) ملاحظه می‌شود که بازار بعد از شکست اصلاح ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی (منطبق با اوج قیمتی ۴ ژوئیه، نرخ ۴۷٫۳۰)، به نرخ رند ۴۷٫۰۰ رسیده است. نرخ رند ۴۷٫۰۰ در قالب حمایت ظاهرشده و درنتیجه شاهد افزایش قیمت نفت بودیم، به‌طوری‌که بازار به کف قیمتی کانال صعودی برخورد مجدد کرده است. دیروز، بازار بعد از برخورد مجدد به سطح کانال با مقاومت مواجه شده و به کف قیمتی ۴۶٫۶۶ رسیده است. ادامه حرکات نزولی و عبور به زیر سطح میانی ۴۶٫۵۰، می‌تواند قیمت را به اصلاح ۱۰۰ درصدی فیبوناچی (منطبق با سطح میانی ۴۵٫۵۰) برساند. نرخ رند ۴۶٫۰۰ نیز در مسیر نزولی بازار قرارگرفته است. در غیر این صورت عبور به بالای نرخ رند ۴۷٫۰۰، می‌تواند بازار را ابتدا به اصلاح ۶۱٫۸ درصدی، سپس سطح میانی ۴۷٫۵۰ و درنهایت به نرخ رند ۴۸٫۰۰ (منطبق اصلاح ۵۰ درصدی) برساند.

.

نمودار چهارساعته نفت خام سبک