بازگشت صعودی AUDUSD در اصلاح ۲۳٫۶ درصدی متوقف شده است

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 10:52

با توجه به نمودار چهارساعته جفت ارز ملاحظه می‌شود که AUDUSD موج صعودی اخیر را تا سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی اصلاح‌کرده است. دیروز، اصلاح ۵۰ درصدی در قالب حمایت ظاهرشده و نرخ برابری را به اوج قیمتی ۰٫۷۹۳۴ رسانده است. در جلسه معاملاتی امروز، جفت ارز در ادامه حرکات صعودی به اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی (منطبق با سطح میانی ۰٫۷۹۵۰) رسیده است. در صورت شکست سطوح اشاره‌شده، مسیر صعودی بازار تا نرخ ۰٫۸۰۶۶ (اوج قیمتی ۲۷ ژوئیه) هموار خواهد شد، که  نرخ ۰٫۷۹۷۰ (اوج قیمتی ۲۰ ژوئیه) مقاومت اول، نرخ رند ۰٫۸۰۰۰ (منطبق با نرخ بازگشایی ماه اوت (۰٫۸۰۰۴) مقاومت دوم و سطح میانی ۰٫۸۰۵۰ مقاومت اصلی خواهند بود. در غیر این صورت عبور به زیر نرخ ۰٫۷۹۳۴ (اوج قیمتی دیروز)، می‌تواند جفت ارز را ابتدا به نرخ رند ۰٫۷۹۰۰، سپس اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی و درنهایت به سطح میانی ۰٫۷۸۵۰ برساند.

.

نمودار چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا

آخرین مطالب