پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 10:18

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۷٫۴۷ با تیک پروفیت اول ۴۶٫۵ و تیک پروفیت دوم ۴۶٫۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۷٫۴۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۹۷ و سپس ۴۸٫۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۸٫۴۵
۴۷٫۹۷
۴۷٫۴۷
——
۴۶٫۵
۴۶٫۲۲
۴۵٫۹

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶