پنجشنبه: انتظارات نرخ بهره ای آمریکا

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 8:02

دوباره شاهد تضعیف انتظارات نرخ بهره‌ای بازار هستیم. هرچند که بعد از انتشار گزارش‌های مثبت خرده‌فروشی آمریکا انتظارات نرخ بهره‌ای بازار بهبودیافته بود، اما گزارش آخرین نشست کمیته فدرال رزرو دوباره بازار را ناامید کرد. طبق آخرین قیمت‌گذاری وجوه آتی فدرال رزرو آمریکا، شانس افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر به ۴۲٫۵ درصد کاهش‌یافته است، این در حالی است که شانس افزایش نرخ بهره بعد از انتشار گزارش‌های خرده‌فروشی تا نزدیکی ۵۰ درصد نیز رسیده بود. حساسیت دلار آمریکا به انتظارات نرخ بهره‌ای نیز قابل‌توجه است. کاهش شانس افزایش نرخ بهره، منجر به سقوط شدید ارزش دلار آمریکا در بازار شده است.

.

شانس تغییرات نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو