پنجشنبه: چرا دلار آمریکا سقوط کرد؟

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 7:57

رالی صعودی دلار آمریکا در واکنش به منحل شدن شورای تجاری ترامپ به‌سرعت از بین رفت. مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکا که عضو این شورا بودند، بعد از واکنش ترامپ به اتفاقات نژادپرستانه اخیر این شورا را ترک کردند. اگر این شورا منحل نمی‌شد، شاید آبروریزی بیشتری روی می‌داد. حمایت کسب‌وکارها از ترامپ کاهش‌یافته و این نشان‌دهنده مدیرت ضعیف دولت ترامپ است. این اتفاقات در زمانی روی می‌دهند که دولت ترامپ به دنبال کاهش تنش‌های ناشی از نظرات متناقض ترامپ است. اتفاقات اخیر می‌تواند حمایت رهبران GOP را نیز از بین ببرد. بدون شک تمامی اتفاقات اخیر و تنش‌های سیاسی جهانی و داخلی موجب خواهند شد تا دولت از فرآیند اجرای سیاست‌های مالی دور شود. سیاست‌هایی که لازمه اصلی رشد اقتصادی آمریکا هستند.
علاوه بر مسائل سیاسی، فروش گسترده دلار آمریکا از سوی گزارش آخرین نشست پولی فدرال رزرو نیز تشدید شد. هرچند که تمامی اعضای فدرال رزرو از کاهش ترازنامه بانک مرکزی حمایت می‌کنند، اما مقامات پیش‌بینی می‌کنند که تحقق تورم دودرصدی بیش‌ازحد انتظارات قبلی زمان ببرد و شاید مرحله بعدی افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۱۹ به تعویق بیفتد.