تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 24 دی 1400 - 9:44

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۴۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۵۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۵۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۴۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۳۰ و ۱٫۱۴۱۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۷۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۷۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۸۵ و ۱٫۳۶۷۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۴۵ و ۱۱۴٫۷۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۵۰ و ۰٫۹۱۸۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۱۵ و ۰٫۷۳۳۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۵۵ و ۱٫۲۵۷۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید