تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

پنجشنبه 23 دی 1400 - 16:04

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۴۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۵۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۴۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۱۰ و ۱٫۱۳۹۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۸۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۷۰ و ۱٫۳۶۴۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۰۰ و ۱۱۵٫۲۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۶۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۸۰ و ۰٫۹۲۰۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵۵ و ۰٫۷۲۳۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۵۰ و ۱٫۲۵۷۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید