تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

پنجشنبه 23 دی 1400 - 14:54

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۸۵۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۰۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۱۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۸۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۳۶ و ۰٫۶۸۲۳ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۶٫۹۱ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۳۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۶٫۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۳۹ و ۱۵۶٫۰۷ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۳۵۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۱۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۲۹۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۳۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۷۵ و ۰٫۸۳۸۷ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۸۹ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۷۱ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۹۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۵۱ و ۱۳۰٫۲۹ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

  


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید