تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

پنجشنبه 23 دی 1400 - 9:42

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۴۱۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۴۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۹۰ و ۱٫۱۳۷۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۷۰ و ۱٫۳۶۴۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۰۰ و ۱۱۵٫۲۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۶۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۸۰ و ۰٫۹۲۰۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۳۰ و ۰٫۷۲۱۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۵۰ و ۱٫۲۵۷۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید