تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

چهارشنبه 22 دی 1400 - 15:02

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۷۶۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۰۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۲۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۷۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۷۳۹ و ۰٫۶۷۲۷ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۶٫۸۴ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۹۹ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۶٫۸۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۳۲ و ۱۵۶٫۰۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۳۵۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۰۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۲۹۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۳۵۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۷۱ و ۰٫۸۳۸۳ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۷۹ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۵۹ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۸۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۴۱ و ۱۳۰٫۱۹ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

  


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید