تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

چهارشنبه 22 دی 1400 - 9:43

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۳۵ و ۱٫۱۳۲۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۹۰ و ۱٫۳۵۷۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۵٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۵٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۰۰ و ۱۱۴٫۸۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۷۵ و ۰٫۹۲۹۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸۵ و ۰٫۷۱۷۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۱۰ و ۱٫۲۶۴۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید