تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

سه شنبه 21 دی 1400 - 16:05

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۰۵ و ۱٫۱۲۹۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۵۰ و ۱٫۳۵۳۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۵٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۵٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۷۰ و ۱۱۵٫۸۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۳۰۰ و ۰٫۹۳۱۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۲۰ و ۰٫۷۲۴۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۰۰ و ۱٫۲۷۲۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید