تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

سه شنبه 21 دی 1400 - 14:12

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۷۸۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۳۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۷۸۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۰۴ و ۰٫۶۸۱۶ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۶٫۵۱ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۹۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۶٫۵۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۵٫۹۹ و ۱۵۵٫۶۸ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۳۴۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۰۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۲۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۳۴۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۶۴ و ۰٫۸۳۷۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۳۸ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۱۸ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۳۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۰۰ و ۱۲۹٫۷۸ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

  


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید