تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

سه شنبه 21 دی 1400 - 9:42

سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۰۵ و ۱٫۱۲۹۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۵۰ و ۱٫۳۵۳۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۵٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۸۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۵٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۷۰ و ۱۱۵٫۸۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۳۰ و ۰٫۹۲۱۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۴۵ و ۰٫۷۱۳۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۰۰ و ۱٫۲۷۲۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید