تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

دوشنبه 20 دی 1400 - 16:06

دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۳۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۲۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۳۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۶۵ و ۱٫۱۳۸۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۲۰ و ۱٫۳۶۴۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۵٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۵٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۸۵ و ۱۱۵٫۹۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۰ و ۰٫۹۱۶۰ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۵۰ و ۰٫۷۱۳۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۰۰ و ۱٫۲۷۲۵ آغاز می کند.

 

تحلیل نقاط کلیدی بازار

 


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید