تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

دوشنبه 15 آذر 1400 - 14:59


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۷۲۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۸۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۹۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۷۲۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۷۰۴ و ۰٫۶۶۹۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۱۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۱۷ و ۱۴۸٫۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۵۳۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۸۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۷۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۵۳۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۶۰ و ۰٫۸۵۷۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۷٫۶۴ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۳۶ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۵۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۷٫۶۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۷٫۳۱ و ۱۲۷٫۱۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید