تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 12 آذر 1400 - 9:44


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۳۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۲۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۳۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۴۰ و ۱٫۱۳۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۲۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۲۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۳۳۰ و ۱٫۳۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۲٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۲٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۲٫۶۰ و ۱۱۲٫۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۶۵ و ۰٫۹۱۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۰۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۰۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۱۵ و ۰٫۷۱۳۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۸۰ و ۱٫۲۷۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید