تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 9:48


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۸۹۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۳۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۱۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۸۹۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۱۷ و ۰٫۶۹۳۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۳٫۵۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۴٫۶۶ و تیک پروفیت دوم ۱۵۴٫۹۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۳٫۵۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۲٫۹۹ و ۱۵۲٫۶۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۴۱۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۳۶۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۴۱۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۳۸ و ۰٫۸۴۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹٫۰۶ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۸۲ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰٫۰۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹٫۰۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۷۲ و ۱۲۸٫۵۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید