تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 9:39


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۲۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۲۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۲۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۲۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۲۷۵ و ۱٫۱۲۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۳۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۳۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۳۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۰۵ و ۱٫۳۴۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۴٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۴٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۶۵ و ۱۱۴٫۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۹۵ و ۰٫۹۲۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵۰ و ۰٫۷۲۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۰ و ۱٫۲۶۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید