این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

سه شنبه 2 آذر 1400 - 16:03


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۲۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۲۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۲۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۲۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۲۰۰ و ۱٫۱۱۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۴۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۴۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۵۰ و ۱٫۳۴۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۵٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۵٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۳۵ و ۱۱۵٫۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۷۵ و ۰٫۹۲۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۷۰ و ۰٫۷۲۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۰ و ۱٫۲۶۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار