این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

سه شنبه 2 آذر 1400 - 9:43


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۲۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۲۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۲۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۲۸۰ و ۱٫۱۲۹۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۴۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۳۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۴۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۵۰ و ۱٫۳۴۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۴٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۵٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۵٫۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۴٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۵۰ و ۱۱۴٫۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۷۵ و ۰٫۹۲۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۷۰ و ۰٫۷۲۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۰ و ۱٫۲۶۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار