تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

دوشنبه 1 آذر 1400 - 10:33


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۹۸۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۳۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۵۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۹۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۵۷ و ۰٫۶۹۴۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۲٫۹۷ با تیک پروفیت اول ۱۵۴٫۱۲ و تیک پروفیت دوم ۱۵۴٫۴۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۲٫۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۲٫۴۳ و ۱۵۲٫۱۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۴۰۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۳۴۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۴۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۲۱ و ۰٫۸۴۳۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۱۲ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۳۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۰۳ و ۱۲۷٫۸۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید