تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

جمعه 28 آبان 1400 - 14:10


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۰۲۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۷۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۵۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۰۲۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۵۰ و ۰٫۷۰۶۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۳٫۵۷ با تیک پروفیت اول ۱۵۱٫۹۸ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۶۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۳٫۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۴٫۱۱ و ۱۵۴٫۴۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۴۰۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۴۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۵۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۴۰۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۸۵ و ۰٫۸۳۷۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۱۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۳۷ و ۱۲۹٫۵۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید