تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 28 آبان 1400 - 9:52


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۲۵ و ۱٫۱۳۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۴۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۴۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۵۰ و ۱٫۳۴۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۴٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۴٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۰۰ و ۱۱۳٫۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۹۰ و ۰٫۹۳۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۲۵ و ۰٫۷۲۱۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۵ و ۱٫۲۶۶۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید