از سال آینده میلادی عرضه نفت خام بیشتر از تقاضا خواهد بود

سه شنبه 25 آبان 1400 - 13:32

بارکیندو دبیر کل اوپک گفته که این سازمان می‌خواهد مطمئن شود که روند بهبود اقتصاد جهانی ادامه می‌یابد. “مازاد عرضه جهانی نفت خام شروع شده و انتظار می‌رود که سال آینده میلادی عرضه جهانی نفت خام بیشتر از تقاضا باشد.” بازار نفت خام واکنش جدی به این خبر نشان نداده است.