تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

دوشنبه 24 آبان 1400 - 15:57


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۴۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۴۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۱۵ و ۱٫۱۴۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۴۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۴۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۳۸۰ و ۱٫۳۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۳۰ و ۱۱۴٫۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۵۰ و ۰٫۹۲۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۳۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۴۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۳۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۹۰ و ۰٫۷۲۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۰۵ و ۱٫۲۶۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید