تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

دوشنبه 24 آبان 1400 - 14:07


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۰۴۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۱۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۰۴۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۱۷ و ۰٫۷۰۰۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۳٫۱۹ با تیک پروفیت اول ۱۵۱٫۹۸ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۶۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۳٫۱۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۳٫۷۴ و ۱۵۴٫۰۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۱۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۵۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۶۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۱۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۹۹ و ۰٫۸۴۸۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۰٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۸۶ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۰٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۹۹ و ۱۳۱٫۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید