این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

جمعه 21 آبان 1400 - 16:04


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۴۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۴۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۹۰ و ۱٫۱۵۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۳۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۴۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۴۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۳۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۳۳۰ و ۱٫۳۳۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۳٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۳٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۶۵ و ۱۱۳٫۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۵ و ۰٫۹۱۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۳۰ و ۰٫۷۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۳۰ و ۱٫۲۵۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار