تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 21 آبان 1400 - 9:41


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۴۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۴۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۹۰ و ۱٫۱۵۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۴۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۴۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۳۰ و ۱٫۳۴۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۳٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۳٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۶۵ و ۱۱۳٫۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۵ و ۰٫۹۱۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۳۰ و ۰٫۷۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۳۰ و ۱٫۲۵۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید