تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

پنجشنبه 20 آبان 1400 - 9:43


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۵۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۵۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۵۴۰ و ۱٫۱۵۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۴۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۳۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۴۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۴۸۰ و ۱٫۳۵۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۳٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۳٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۴۰ و ۱۱۳٫۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۳۰ و ۰٫۹۱۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۶۵ و ۰٫۷۳۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۵۰ و ۱٫۲۴۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید