تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

سه شنبه 18 آبان 1400 - 9:43


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۵۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۵۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۵۵۰ و ۱٫۱۵۳۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۱۰ و ۱٫۳۴۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۳٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۲٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۲٫۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۳٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۵۰ و ۱۱۳٫۶۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۵ و ۰٫۹۱۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۴۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۴۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۶۰ و ۰٫۷۳۴۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۰۰ و ۱٫۲۵۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید