این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

جمعه 14 آبان 1400 - 15:02


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۵۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۵۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۵۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۵۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۵۹۰ و ۱٫۱۶۱۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۵۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۴۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۳۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۵۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۶۰ و ۱٫۳۵۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۳٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۳٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۱۰ و ۱۱۴٫۲۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۰۰ و ۰٫۹۰۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۴۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۴۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۴۴۵ و ۰٫۷۴۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۱۰ و ۱٫۲۳۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار