تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

جمعه 14 آبان 1400 - 14:07


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۰۵۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۱۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۲۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۰۵۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۰۲۷ و ۰٫۷۰۱۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۳٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۲٫۲۲ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۹۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۳٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۳٫۸۵ و ۱۵۴٫۱۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۷۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۱۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۲۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۵۳ و ۰٫۸۵۴۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۱٫۰۲ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۷۹ و تیک پروفیت دوم ۱۳۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۱٫۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۶۷ و ۱۳۰٫۴۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید