آیا AUDUSD از فاز خنثی خارج می شود؟

پنجشنبه 1 مهر 1400 - 12:32

تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی جفت ارز AUDUSD که از کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۰٫۷۵۰۰-۰٫۷۴۷۵ متوقف شده است. در ادامه واکنش دلار استرالیا به دلار آمریکا به این محدوده منفی بوده و نتیجه آن بازگشت نزولی بازار تا حمایت جزئی ۰٫۷۲۲۲ دلار بوده است. اخیراً جفت ارز در فاز خنثی کوتاه مدت بین سطوح ۰٫۷۲۸۳-۰٫۷۲۲۲ نوسان می کند. در حال حاضر نیز AUDUSD زیر خط روندی و سقف فاز خنثی قرار دارد. اگر بازار با حمایت خریداران مواجه شود و به بالای این سطوح عبور کند، می توان شاهد شروع حرکت صعودی جدید ابتدا تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) بود.
اما برای این که AUDUSD حرکت نزولی جدید تا کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار به راه بیندازد، بایستی کف فاز خنثی در حمایت ۰٫۷۲۲۲ دلار را به صورت قطعی بشکند.

 

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا دلار آمریکا نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته