تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

چهارشنبه 31 شهریور 1400 - 15:05


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۰۰ و ۱٫۱۶۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۰۰ و ۱٫۳۷۲۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۰۹٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۸۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۱۰ و ۱۰۹٫۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۸۰ و ۰٫۹۳۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۰۰ و ۰٫۷۱۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۷۰ و ۱٫۲۸۹۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید