تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

سه شنبه 30 شهریور 1400 - 16:02


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۰۰ و ۱٫۱۶۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۲۰ و ۱٫۳۶۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۰۹٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۸۵ و ۱۱۰٫۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۳۱۵ و ۰٫۹۳۳۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۱۵ و ۰٫۷۲۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


سه شنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۳۵ و ۱٫۲۸۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید